Ενδεικτικά: Επέμβαση θυρεοειδεκτομής με ΕΟΠΥΥ 1500 αμοιβές Ιατρών
more info
Ασθενείς με Ιδιωτική Ασφάλεια Για όλους όσοι έχουν ιδιωτική ασφάλεια που καλύπτει τα έξοδα της νοσηλείας και των ιατρών το κόστος οποιασδήποτε επέμβασης είναι μηδέν! Υπάρχουν βεβαίως συμβόλαια που είναι εταιρικά και καλύπτουν το 70% ή 80% οπότε και η μικρή διαφορά θα πρέπει να καλυφθεί από τον ασθενή. Επίσης τα καινούρια συμβόλαια των περισσοτέρων ασφαλιστικών, απαιτούν τα πρώτα 1500 ευρώ από τον ασφαλιζόμενο. Οι ασθενείς αυτοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τη δημόσια ασφάλειά τους ώστε η χρηματική διαφορά που θα χρειαστεί να πληρώσουν να είναι ελάχιστη. Δείτε το συμβόλαιό σας και επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας εάν δε γνωρίζετε επακριβώς την κάλυψή σας.
Ασθενείς με Δημόσια Ταμεία Οι ασθενείς με δημόσια ασφάλεια μπορούν πλέον να εισαχθούν στις περισσότερες ιδιωτικές κλινικές αφού απο 1.1.12 ισχύει η σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. Καλύπτεται από το δημόσιο ταμείο το μεγαλύτερο μέρος της νοσηλείας και της χειρουργικής επέμβασης. Δεν καλύπτονται οι αμοιβές των ιατρών (χειρουργός, αναισθησιολόγος, βοηθός). Ο ασθενής θα πρέπει να πληρώσει τη μη καλυπτόμενη διαφορά στα νοσήλεια (αναλόγως της επέμβασης και της κλινικής), καθώς και τις αμοιβές των Ιατρών. Στο CityClinic η νοσηλεία είναι εντελώς δωρεάν για οποιαδήποτε επέμβαση.!
Ενδεικτικά: Επέμβαση θυρεοειδεκτομής με Εθνική ασφαλιστική στο Νοσοκομείο “Υγεία” 0 Ευρώ
Περί κόστους
© Τρανουδάκης Δημήτριος Χειρουργός 2012
Τρανουδάκης Δημήτριος MD, PhD, FACS Γενικός Χειρουργός Επιμελητής Νοσοκομείου “Υγεία” Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Μέλος του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών
Επέμβαση λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στο CityClinic δωρεάν. Μόνο αμοιβές ιατρών!